Název Účel Popis Projekt Vlastnictví Další informace Kód výsledku
Laboratorní zařízení pro měření bočního tlaku čerstvé směsi betonu Zařízení slouží pro laboratorní testování vývoje tlaku (ve dvou směrech - svislý a boční) v čerstvých směsích na bázi cementu od mechanického přitěžování. Zařízení bylo vyvinuto za účelem simulace podmínek, kterým je čerstvá betonová směs vystavena při betonáži vysokých prvků do bednění, resp. tlaků vyvozených na bednící konstrukci.
Zařízení se skládá z hlavního válce s bočními komorami na měření tlaku a pístu osazeného senzorem tlaku. Válec se při měření vyplňuje čerstvou betonovou směsí a je zaklopen pístem. Dno hlavního válce a boční strana válce je osazena sekundárními oddělenými komorami se senzory tlaku. Na pístu je osazen horní tlakový senzor. Do čerstvé směsi lze vnášet svislé zatížení tlakem přes horní stranu pístu. Zařízení dokáže díky osazení vhodnými senzory napojenými na mikrokontroler v reálném čase zaznamenávat aplikované zatížení na píst, tlak pod pístem, na dně komory a na boku u dna komory. Tyto hodnoty jsou pak použity pro interpretaci chování čerstvé směsi o různém složení a vývoji tlaků v čase tuhnutí směsi a při současném přitěžování. Zařízení je schopno monitorovat především vývoj bočních tlaků vlivem tixotropie materiálu v závislosti na vnášeném svislém tlaku. Při měření se postupuje tak, že je píst přitěžován svisle konstantními přírůstky síly v předem definovaných krocích a je monitorován nárust jednotlivých tlaků od přitížení. Realizované laboratorní testy prokázaly funkčnost daného měřícího zařízení.
Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci projektu TAČR Trend - FW01010521 „Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění“ v roce 2020. Duševní vlastnictví a autorská práva: ČVUT Praha, Fakulta stavební Autoři: Ing. Pavel Trávníček, Ph.D. a doc Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc. Zařízení bylo vyvinuto jako unikátní funkční vzorek (Gfunk) v rámci projektu TAČR Trend - FW01010521. Technická dokumentace zařízení je uložena u autorů. FW01010521-V1
Speciální zařízení pro měření bočního tlaku na bednění Zařízení slouží pro in-situ testování vývoje bočního tlaku v čerstvých směsích na bázi cementu při betonáži. Zařízení bylo vyvinuto za účelem získání dat o reálných podmínkách, kterým je čerstvá betonová směs vystavena při betonáži vysokých prvků do bednění, resp. tlaků vyvozených na bednící konstrukci. Vzhledem k očekávané citlivosti dat na aktuální teplotu je součástí zařízení také záznam teplot.
Zařízení se skládá z komory válcového průřezu, která je z jedné strany uzavřena plechem obsahující závity pro instalaci tlakového senzoru a odvzdušňovacího ventilu. Na stěny válce je přivařen plech pro kotvení do bednění. Dutina komory je plněna olejem a od betonovaného prostoru je oddělena nitrilovou membránou uchycena ke komoře duralovým prstencem ve tvaru „C“, který je v místě rozdělení spojen utahovacím šroubem. Zařízení dokáže díky osazení vhodnými tlakovými senzory napojenými na mikrokontroler v reálném čase zaznamenávat vyvozený tlak čerstvé betonové směsi, spolu s teplotou na povrchu betonované stěny, v objemu odebraného vzorku směsi a okolního vzduchu. Realizované testy na několika stavbách prokázaly funkčnost daného měřícího zařízení.
Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci projektu TAČR Trend - FW01010521 „Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění“ v roce 2020. Duševní vlastnictví a autorská práva: ČVUT Praha, Fakulta stavební Autoři: Ing. Pavel Trávníček, Ph.D. a doc Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc. Zařízení bylo vyvinuto jako unikátní funkční vzorek (Gfunk) v rámci projektu TAČR Trend - FW01010521. Technická dokumentace zařízení je uložena u autorů. FW01010521-V2