CEMHub. Centrum pro stavební materiály.

Vítejte v Centru pro stavební materiály CemHub (Civil Engineering Materials Hub). Tato stránka slouží jako internetový rozcestník na specializované laboratoře a materiálové databáze vytvořené a spravované týmem spolupracovníků katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Tematicky se stránky věnují mikrostruktuře stavebních hmot, jejich mikro- a makro-mechanickým vlastnostem, měřícím metodám převážně na mikroúrovni a umožňují náhled do materiálových databází, které vznikly použitím těchto metod. Stránky slouží též jako inspirace pro studenty a možné spolupracovníky. V případě zájmu o spolupráci nebo studium, kontaktujte vedení týmu.