CEMHub. About.

Centrum pro stavební materiály CemHub (Civil Engineering Materials Hub) je internetový rozcestník spravovaný týmem pracovníků katedry mechaniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kteří se dlouhodobě zabývají materiálovým výzkumem v oblasti stavebních hmot, především cementových a jiných kompozitů. Vedoucí týmu, doc. Němeček, se od r. 2000 specializuje na výzkum mikrostruktury cementu pomocí pokročilých experimentálních technik jako je nanoindentace, elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a související analytické a numerické modelování. Je autorem řady vědeckých publikací na tato témata a školitelem několika doktorských studentů. Nashromážděná data a řešení několika výzkumných projektů vedlo k potřebě přehledného umístění informací prostřednictvím webserveru. V r. 2020 vznikl Cemhub za účelem shromažďování převážně experimentálních dat z různých analytických technik, sdílení těchto dat a budování materiálových databází. Rozcestník také odkazuje na stránky jednotlivých laboratoří a tvoří informační základnu pro členy týmu, jeho spolupracovníky, studenty a všechny zájemce o spolupráci.

Databáze. About.

V roce 2020 tým vytvořil databázi mikrostruktur stavebních materiálů pořízené pomocí skenovacího elektronového mikroskopu, která je volně přístupná zaměstnancům a studentům ČVUT. Zbylé databáze, tvořené v rámci běžících projektů jsou přístupné členům sdružení (pro informace kontaktujte vedení týmu, doc. Němečka).