Významné výzkumné projekty řešené členy týmu.

TAČR Trend FW01010521

„Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění“

 • řešitel: Skanska a.s.
 • spoluřešitel #1: ČVUT, doc. Němeček
 • spoluřešitel #2: Skanska Transbeton a.s.
 • 2020-2023
 • rozpočet 17.4 mil Kč

GAČR 17-05360S

„Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusovaného iontového svazku v malém měřítku“

 • řešitel: ČVUT, doc. Němeček
 • 2017-2019
 • rozpočet 7 mil. Kč

GAČR 16-11879S

„Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic“

 • řešitel: ČVUT, doc. Němeček
 • rozpočet 7 mil. Kč

MŠMT 8F15004

Společný výzkumný program V4-Japonsko pokročilých materiálů „Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko deformovatelných magnesiových slitin“

 • řešitel: ČVUT, doc. Němeček
 • 2015-2018
 • rozpočet 3.5 mil Kč

GAČR P105/12/0824

„Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek“

 • spoluřešitel: ČVUT, doc. Němeček
 • 2012-2014
 • rozpočet 8,7 mil. Kč

GAČR 103/09/1748

„Integrace experimentální nanoindentace s numerickými nástroji pro up-scale nano-mechanických vlastností heterogenních materiálů“

 • řešitel: ČVUT, doc. Němeček
 • 2009-2011
 • rozpočet 3 mil. Kč

Spolupráce na dalších projektech.

USA (DE-FE0026514)

Department of Energy, Nanoparticle Injection Technology for Remediating Leaks of CO2 Storage Formation (University of Colorado Boulder, Prof. Y. Xi)

 • 2015-2019

GACR 14-19561S

Cementové kompozity v náročných podmínkách prostředí (ČVUT, doc. Vodička)

 • 2014-2016

GACR 13-18652S

Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech (ČVUT, Prof. Kruis)

 • 2013-2015

NAKI DF11P01OVV008

Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě (ČVUT, Prof. Kabele)

 • 2011-2015

P105/11/0224

Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice (ČVUT, Prof. Šejnoha)

 • 2011-2013

MSM6840770003

Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství (ČVUT, Prof. Bittnar)

 • 2005-2011

Spolupráce v ČR

VŠCHT Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Spolupráce na: koroze kovů a transporty v betonu

 • Doc. Ing. M. Kouřil, Ph.D.
 • Doc. Ing. J. Stoulil, Ph.D.

ÚJV Řež Ústav jaderného výzkumu

Spolupráce na: fyzika tenkých vrstvev a povlaků

 • S. Bakardjieva
 • J.Vacík

CVŘ Centrum Výzkumu Řež

Spolupráce na: cementové kompozity v jaderném průmyslu

 • Ing. P. Halodová, Ph.D.

Nahoru


Mezinárodní spolupráce

Nahoru