CE-SEM. Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie SEM.

Laboratoř mikroskopie SEM a přípravna vzorků je společnou laboratoří Katedry mechaniky, Katedry materiálového inženýrství a chemie a Experimentálního centra na Fakultě stavební ČVUT. Nachází se v místnosti Cs-109.

Laboratoř vznikla s podporou projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: Vytvoření infrastruktury pro inovovaný doktorský studijní program Fyzikální a materiálové inženýrství a přispěním kateder.


Přístroje. Vybavení laboratoře.

SEM Phenom XL (místnost SEM), pila Struers Secotom 50, bruska a leštička Struers Tegramin 20, mini naprašovačka SC7620 (přípravna). Přístroje jsou umítěny ve dvou místnostech- místnost SEM a místnost Přípravna. Správcem místnosti SEM je doc. Keppert, správcem místnosti Přípravna je Ing. Němeček. Správci řeší školení, otázky spotřebního materiálu a poruch.

Provoz přístrojů je hrazen katedrami, každý uživatel musí projít školením a má nastavenu měsíční kvótu strojového času. Spotřební materiál si hradí uživatelé z vlastních (projektových-grantových) zdrojů, omezeně je k dispozici po dohodě se správcem místnosti.

lab_composition

Školení. Přístup.

V současnosti provádí pro SEM - doc. M. Keppert (K123), pro přípravnu- Ing. Němeček (K132). Kontaktujte prosím přímo tyto osoby.
Pokud nějaký uživatel nebyl aktivní v minulém 0,5-1 roce, byl mu vstup pozastaven (nemůže vytvořit rezervaci) a musí absolvovat kondiční školení. Poté mu bude přístup opět obnoven.


Publicita laboratoře. Acknowledgement.

Povinný Acknowledgement na články, postery, prezentace vytvořené s přispěním laboratoře ve formě:

  • The work was supported by Civil Engineering - Scanning Electron Microscope Laboratory, CTU Prague (CE-SEM Lab).
  • Práce vznikla s podporou Laboratoře skenovací elektronové mikroskopie SEM na Fakultě stavební, ČVUT Praha (CE-SEM Lab).


photo

doc. Ing. Jiří Němeček Ph.D., DSc.

Vedoucí laboratoře, administrátor, K132

Send email »

photo

doc. Ing. M. Keppert, Ph.D.

Správce laboratoře SEM, zástupce K123

Send email »

photo

Ing. P. Reiterman,
Ph.D.

Zástupce katedry K210

Send email »

photo

Ing. Jiří Němeček

Správce Přípravny, K132

Send email »